Omzetbelasting

Vragen over btw komen meestal wanneer een (startende) ondernemer bepaalde activiteiten ontplooit en zich daarbij de vraag stelt of en hoeveel btw in rekening moet worden gebracht. De btw kent verschillende tarieven en is afhankelijk van de goederen en diensten die u levert. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 6% terwijl met zaken doen in het buitenland het tarief van 0% van toepassing kan zijn.

Combinatie van goederen en diensten

Als u een combinatie van goederen en diensten aanbiedt tegen één vergoeding, dan kunnen hiervoor verschillende btw-tarieven gelden. Daarom is het voor u belangrijk te weten of u de combinatie van goederen en diensten mag behandelen als één goed of dienst. Er is bijvoorbeeld geen sprake van een combinatie van goederen en diensten als de gezamenlijk geleverde goederen en diensten hun zelfstandigheid behouden. Bijvoorbeeld: u hebt een reisbureau en u verkoopt naast de reis (belast met btw) ook een reis- en annuleringsverzekering (vrijgesteld van btw). Deze verzekeringen blijven dan vrijgesteld van btw, omdat zij geen vast onderdeel zijn van de reis. Uw klant kan deze verzekeringen namelijk ook apart of bij een andere ondernemer afnemen.

Zakendoen met het buitenland

Doet u zaken met buitenlandse handelspartners, dan speelt vaak de vraag: wie betaalt de btw, hoe maak ik de factuur op en hoe moet ik aangifte doen? Hoe moet ik handelen als ik als ondernemer aan een particulier in een andere EU-lidstaat goederen of diensten verkoop? Wat is een afstandsverkoop en voor welke land geldt welk drempelbedrag? Wat is een Intracommunautaire levering? Als u als ondernemer een goed verkoopt aan een andere ondernemer in een andere EU-lidstaat en die afnemer verkoopt het goed direct weer door aan ondernemers in weer andere lidstaten, is de vraag op welke levering het 0%-tarief voor intracommunautaire leveringen van toepassing is.

Als fiscalist kan ik u ook van dienst zijn bij de problematiek van

  • btw en zorg
  • btw en subsidies
  • btw en onroerende zaken