Internationaal belastingadvies

Emigreren

Een vertrek naar het buitenland heeft over het algemeen financiële en fiscale consequenties. U wordt niet-inwoner van Nederland en wordt buitenlandsbelastingplichtig of (beperkt) belastingplichtig in Nederland voor zover u nog inkomsten uit Nederland ontvangt. De kans is aanwezig dat het land waar u gaat wonen ook de Nederlandse inkomsten wil belasten. U wilt dubbele belasting voorkomen. Als Nederland met uw nieuwe woonland een belastingverdrag heeft afgesloten zal in dit verdrag de belastingheffing geregeld zijn.

Werken in het buitenland

Als u in Nederland woont en voor korte tijd in het buitenland werkt dan wordt daar belasting geheven. Hierop is een uitzondering als u in het buitenland niet meer dan 183 dagen gedurende een bepaalde periode verblijft en degene die het salaris betaalt niet in de werkstaat woont of is gevestigd. Bovendien mag het salaris niet worden betaald door een vaste inrichting van deze werkgever. Voor werknemers die hun dienstbetrekking uitoefenen aan boord van een schip of vliegtuig bestaat een bijzondere regeling.

Expat

Als u voor langere tijd als expat door uw bedrijf wordt uitgezonden vestigt u zich ook voor langere tijd in het buitenland. Meestal gaat uw gezin mee. De consequentie hiervan is dat u in een land gaat wonen en werken met een andere cultuur. Dit heeft naast emotionele consequenties ook financiële en fiscale gevolgen.

Dat geldt evengoed voor emigratie en werken in het buitenland. Denkt u aan zaken als:

 • Waar moet ik mij verzekeren?
 • Is mijn gezin ook meeverzekerd?
 • Wat gebeurt er bij overlijden?
 • Loopt mijn pensioen door in Nederland of moet dat lokaal worden geregeld?
 • Waar wordt mijn pensioen belast?
 • Ik hou nog een woning aan in Nederland. Hoe wordt deze fiscaal belast?
 • Kan ik mijn eigen woning verhuren?
 • Wat gebeurt er met mijn lijfrentes?
 • Kan ik fiscaal in meerdere landen wonen?
 • Kan ik mijn eigen woning verhuren?
 • Hoe werkt de 183-dagenregeling precies?
 • Ik woon niet meer in Nederland. Bouw ik nog AOW op?

Als fiscalist kan ik u bij het beantwoorden van deze vragen van dienst zijn.