Internationaal belastingadvies

Een vertrek naar het buitenland heeft over het algemeen financiële en fiscale consequenties. U wordt niet-inwoner van Nederland en wordt buitenlandsbelastingplichtig of (beperkt) belastingplichtig in Nederland voor zover u nog inkomsten uit Nederland ontvangt. De kans is aanwezig dat het land waar u gaat wonen ook de Nederlandse inkomsten wil belasten. U wilt dubbele belasting voorkomen. Als Nederland met uw nieuwe woonland een belastingverdrag heeft afgesloten zal in dit verdrag de belastingheffing geregeld zijn.

Tussen landen bestaan verschillen in belastingregime. Het gaat daarbij niet alleen om verschillen in nationale fiscale wet- en regelgeving, maar ook om verschillen in met andere landen afgesloten belastingverdragen. Belastingverdragen dienen ertoe om zowel dubbele belastingheffing als zogenoemde heffingslacunes te vermijden.

Wanneer uw onderneming import / export activiteiten verricht, een webwinkel beheert, een samenwerking aangaat met een buitenlandse onderneming, is het raadzaam om u voorafgaand aan deze activiteiten goed te laten informeren over alle bijbehorende fiscale en juridische aspecten. Uiteraard betreft dit slechts een kleine greep uit de vele mogelijke situaties, waarbij internationaal belastingadvies noodzakelijk is.

Ook over de landsgrenzen heen kan ik u adviseren op financieel en fiscaal gebied