Samenwerkingsvormen

In Nederland zijn verschillende samenwerkingsvormen. Bij het kiezen voor een bepaalde rechtsvorm, zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma of vereniging maakt de ondernemer afwegingen tussen de voor- en nadelen van de diverse samenwerkingsvormen. Ook de risico’s die daarmee samenhangen op het gebied van aansprakelijkheid spelen natuurlijk een rol.

Hieronder worden de vennootschap onder firma (VOF) en de maatschap kort besproken. Wenst u meer informatie over de volgende ondernemingsvormen, neemt u dan contact met mij op:

  • Vereniging
  • Stichting
  • Coöperatie
  • Commanditaire Vennootschap (CV)

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Een Vennootschap Onder Firma (VOF) is een ondernemingsvorm die wordt gekozen indien u samen met een of enkele partners een onderneming opstart. Bij het aangaan van een VOF is het opstellen van een vennootschapscontract is niet verplicht, maar zeker raadzaam.

Wat kan in een vennootschapscontract worden geregeld ?

– De duur van de vennootschap
– De namen van de vennoten en wat ieders bijdrage?
– Hoe vertegenwoordigen de vennoten de VOF?
– Hoe is de winst- en verliesverdeling geregeld?
– Wanneer is er sprake van beëindiging van de VOF
– Afspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
– Concurrentiebeding
– Hoe om gaan met geschillen?
– Hoe is de toetredingen en uittreding van nieuwe vennoten geregeld?

Bij een VOF is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit betekent alle vennoten aansprakelijk zijn met het privé vermogen, ook als een andere vennoot deze schulden heeft gemaakt. Daarom is het vennootschapcontract erg belangrijk.

Maatschap

U kiest voor een maatschap als u uw beroep samen met anderen (de maten) wilt uitvoeren als zelfstandig ondernemer. U oefent uw beroep uit met uw partners onder een gemeenschappelijke naam. Elke partner brengt iets in, zoals arbeid, geld of goederen. Deze rechtsvorm is gericht op het financiële voordeel.

De onderlinge afspraken worden vastgesteld in een maatschapscontract, dit is niet verplicht maar zeker raadzaam, De Belastingdienst en zakenpartners zien dit contract namelijk vaak als een bewijsmiddel. U maakt in het maatschapscontract afspraken over de inbreng van ieder, hoe de winst wordt verdeeld en hoe de verdeling is van de bevoegdheden. Het is niet mogelijk om één van de partners (maten) uit te sluiten in de winstverdeling.

De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. Veel maatschappen zijn opgericht door personen met een vrij beroep, zoals artsen of fysiotherapeuten. Over het algemeen bent u niet aansprakelijk voor uw partners, u gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf. Echter, kunt u wel aansprakelijk worden voor de schulden van de maatschap als de maten elkaar in het maatschapscontract een volmacht hebben gegeven of als de maten samen hebben besloten een handeling of een transactie te verrichten. Denkt u bijvoorbeeld aan het huren van een ruimte. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen niet aansprakelijk.

In Nederland hebben zijn twee verschillende vormen van een maatschap, namelijk een stille- en een openbare maatschap. Indien u hierover meer informatie wenst, dan kunt u contact met mij opnemen.