Particulieren

Ieder jaar wordt door de overheid de belasting herzien. Tijdens de jaarlijkse Prinsjesdag presenteert het Kabinet wijzigingen die betrekking hebben op veel wetten en regels waarmee u te maken heeft. Deze wetten en besluiten kunnen van invloed zijn op uw persoonlijke situatie. U hoeft zich niet alleen in deze nieuwe wetgeving te verdiepen of uw weg te vinden. Daarover kan ik u adviseren.

Maar er zijn nog meer belastingzaken waarmee u te maken kunt krijgen. Denkt u aan zaken als:

  • Is een fonds voor gemene rekening voor mij aantrekkelijk?
  • Hebt u in de afgelopen jaren niet het (volledige) buitenlandse vermogen aangegeven? Kan ik dit nog herstellen? (inkeerregeling)
  • Hoeveel mag ik jaarlijks aan mijn kinderen schenken?
  • Kan ik de verhoogde schenkingsvrijstelling gebruiken?
  • Moet ik mijn tweede woning in het buitenland aangeven?
  • Welke lijfrenten mag ik wel schenken en welke niet?
  • Is een verhuurde woning nog een eigen woning?
  • Hoe werkt de vrijwilligersregeling?

Twijfelt u over uw fiscale positie of heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met mij op.